Blog posts

Wetenschapscommunicatie op Twitter: @NL_Wetenschap

Screenshot220419


[English below]


In van week van 22-28 april 2019 deelde ik (@SoniaBoender) mijn leven voor het wisselaccount van Nederlandse wetenschappers op Twitter @NL_Wetenschap.

Ik heb een kijkje in de keuken gegeven bij de afdeling Infectieziekten-epidemiologie van het Robert Koch Instituut, in de context van het Europese programma voor veld epidemiologie van het European Centre for Disease Prevention and Control. Ik heb gedeeld hoe we door middel van verschillende soorten surveillance, uitbraken kunnen herkennen en bestrijden. En hoe we deze systemen constant evalueren, verbeteren en vernieuwen. Hoe we open en transparant onderzoek doen en literatuur beoordelen, in het belang van volksgezondheid. Tussendoor heb ik gedeeld wat het betekent om te werken en wonen in Berlijn. Ten slotte was de week ook een mooie uitwisseling van kennis over epidemiologie, boeken en podcasts. 

Veel dank aan alle volgers (interesse en tips), aan Rosanne Herzberger (uitnodiging en initiatief @NL_Wetenschap) en de communicatieafdelingen van het Robert Koch Instituut en het European Centre for Disease Prevention and Control (aanmoediging, ondersteuning en materiaal).

 

Hieronder een overzicht van de week, met een koppeling naar de tweets.

(Let op: de profielfoto wisselt elke week mee met de nieuwe curator. De tweets hieronder zijn door mij geschreven, maar zullen de foto en profieltekst van een andere Nederlandse wetenschapper laten zien.) 

Maandag 22 april

Dinsdag 23 april

WOENSdag 24 april

Donderdag 25 april

Vrijdag 26 april

Zaterdag 27 april

Zondag 28 april


In the week of 22-28 April 2019, I (@SoniaBoender) tweeted for the Dutch rotating curator account for scientists: @NL_Wetenschap.

I have shared my daily live at the Department of Infectious Disease Epidemiology at the Robert Koch Institute, in the context of the European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) by the European Centre for Disease Prevention and Control. I shared how we detect and act upon outbreaks through various types of surveillance.  And, how we constantly evaluate, improve and renew these systems. How we conduct research in an open and transparent matter, for the purpose of public health. In addition, I have shared what it is like to work and live in Berlin. Furthermore, the week was a lovely exchange of knowledge of epidemiology, books, and podcasts.  

In the post below, I summarise the main tweets, in Dutch.

A big thank you to all followers (interest and tips), Rosanne Herzberger (invitation and initiative @NL_Wetenschap), and the communication teams at the Robert Koch Instituut and the European Centre for Disease Prevention and Control (encouragement, support and material to share).